Jak piszemy: nieomal czy nie omal - razem czy osobno?

nieomal

Poprawna pisownia

nie omal

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis tego rzeczownika to „nieomal”.

 

Dawne połączenie przyimkowe "nieomal" może być używane zamiennie z takimi sformułowaniami jak: niemal, niemal że, omal, omalże, prawie.

Stosujemy tu pisownię łączną, ponieważ dawne połączenia przyimkowe we współczesnej polszczyźnie są zrostami. Inne przykłady potwierdzające tę regułę to np. dlaczego, dlatego, dokoła, nadal, naprawdę, naprzód, naraz, nazbyt, otóż, potem, wbrew, wcale itd.

 

Przykłady:
Szedł tak nieuważnie, że nieomal potrącił go samochód.

Nieomal się zgodziłam.

Stała w tak dużym korku, że nieomal się spóźniła.

Komentarze

~ Mmm
10/18/23, 2:04 PM
Hi
~ Lili
10/16/21, 8:59 AM
fajna aplikacjs