Jak piszemy: nieopisany czy nie opisany – razem czy osobno?

nieopisany

Poprawna pisownia

nie opisany

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „nieopisany”.

 

Reguła mówi, że partykułę „nie” piszemy łącznie z imiesłowami przymiotnikowymi czynnymi i biernymi. „Opisany” jest imiesłowem przymiotnikowym biernym.

 

Przykłady:

Nieopisane emocje towarzyszyły mu podczas tego spotkania.

Czuję nieopisaną radość z powodu wygranej w konkursie.

Komentarze