Jak piszemy: nieopłacona czy nie opłacona – razem czy osobno?

nieopłacona

Poprawna pisownia

nie opłacona

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „nieopłacona”.

 

Z imiesłowami przymiotnikowymi czynnymi i biernymi („nieopłacona” – imiesłów przymiotnikowy bierny) partykułę „nie” piszemy łącznie.

 

Przykłady użycia:

Zastanawiam się, dlaczego ta faktura jest wciąż nieopłacona.

Zgubiłam gdzieś rachunek za wodę, a był jeszcze nieopłacony.

Komentarze