Jak piszemy: nieopodal czy nie opodal – razem czy osobno?

nieopodal, nie opodal

Poprawna pisownia

Obie formy są poprawne.

 

Słowo „nieopodal” jest przyimkiem (w znaczeniu ‘obok’) lub przysłówkiem (w znaczeniu ‘blisko’). Kiedyś używało się formy rozdzielnej, jednak obecnie obie są poprawne. Językoznawcy jednak wolą pisownię łączną i to ją uważają za poprawną.

 

Przykłady:

Nieopodal lasu znajduje się nasz dom.

Spotkajmy się nieopodal rzeki.

Komentarze

~ Dawid
1/21/22, 1:12 PM
Fajną macie stronę.