Jak piszemy: niepewność czy nie pewność – razem czy osobno?

niepewność

Zależy od kontekstu

nie pewność

Zależy od kontekstu

Pisownia zależy od kontekstu.

 

Reguła ortograficzna mówi, że partykułę „nie” z rzeczownikami piszemy łącznie, co pokazuje zdanie, np.: Niepewność powoduje u mnie strach.

Kiedy chcemy w zdaniu podkreślić przeciwieństwo, wtedy partykułę „nie” piszemy rozdzielnie, np.: To była nie pewność, ale całkowity przypadek.

Komentarze