Jak piszemy: niepicie czy nie picie - razem czy osobno?

niepicie

Zależy od kontekstu

nie picie

Zależy od kontekstu

Pisownia zależy od kontekstu,

 

Reguła ortograficzna mówi, że partykułę „nie” z rzeczownikami piszemy łącznie, co pokazuje zdanie: Niepicie alkoholu jest dobre dla zdrowia.

Kiedy w zdaniu chcemy podkreślić przeciwieństwo, partykułę „nie” z rzeczownikiem piszemy osobno, np.: Podaj mi nie picie, a jedzenie.

Komentarze

~ Zosja
3/10/21, 11:08 PM
c00l