Jak piszemy: niepogoda czy nie pogoda – razem czy osobno?

niepogoda

Zależy od kontekstu

nie pogoda

Zależy od kontekstu

Pisownia zależy od kontekstu.

 

Reguła ortograficzna mówi, że partykułę „nie” z rzeczownikami piszemy łącznie, co pokazuje zdanie, np.: Od kilku dni jest niepogoda.

Kiedy chcemy w zdaniu podkreślić przeciwieństwo, wtedy partykułę „nie” piszemy rozdzielnie, np.: Dzisiaj jest nie pogoda, ale ciągły deszcz i silny wiatr.

Komentarze