Jak piszemy: niepomalowane czy nie pomalowane – razem czy osobno?

niepomalowane

Zależy od kontekstu

nie pomalowane

Zależy od kontekstu

Pisownia zależy od kontekstu.

 

Reguła mówi, że partykułę „nie” z imiesłowami przymiotnikowymi biernymi zapisujemy łącznie, np.: W tym pokoju ściany są niepomalowane.

Kiedy w zdaniu chcemy podkreślić przeciwieństwo, wtedy możemy zastosować rozłączną pisownię, np.: Ta ściana jest nie pomalowana, lecz zaklejona tapetą.

Komentarze