Jak piszemy: niepoparte czy nie poparte - razem czy osobno?

niepoparte

Zależy od kontekstu

nie poparte

Zależy od kontekstu

Pisownia zależy od kontekstu.

 

1. Reguła mówi, że partykułę "nie" z imiesłowami przymiotnikowymi zapisujemy łącznie, np.: Twoja teza jest niepoparta żadnym argumentem.

2. Kiedy chcemy ukazać przeciwieństwo, wówczas stosujemy pisownię rozdzielną, np.: Twój pomysł został nie poparty, ale całkowicie wyśmiany.

Komentarze