Jak piszemy: niepowiem czy nie powiem – razem czy osobno

nie powiem

Poprawna pisownia

niepowiem

Niepoprawna pisownia

Poprawnym zapisem czasownika nie powiem jest pisownia rozłączna.

Nie powiem to zaprzeczenie czasownika dokonanego pochodzącego od mówić w 1 osobie liczby pojedynczej i oznacza milczeć, nie wydawać z siebie głosu.

Nie powiem zapisywane osobno wyjaśnia budowa wyrażenia: partykuła nie + czasownik. Zgodnie z zasadami ortograficznymi nie z czasownikami zawsze zapisujemy oddzielnie.

Przykłady:

Nie powiem ci nic, ponieważ to tajemnica.
Nie powiem nikomu o tym co widziałem tamtego dnia.
Zaufaj mi, nic nikomu nie powiem!

Komentarze