Jak piszemy: niepozorny czy nie pozorny - razem czy osobno?

niepozorny

Poprawna pisownia

nie pozorny

Niepoprawna pisownia

Przymiotnik niepozorny zapisujemy łącznie.

 

Pisownia ta wynika z zasady głoszącej, że partykułę nie z przymiotnikami co do zasady zapisujemy razem. Wyjątek od tej reguły stanowią przypadki, w których cząstka ta stanowi wyraźne zaprzeczenie danego stanu rzeczy np. nie mały. Rozłącznie pisze się także przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym.

Niepozorny – niezwracający na siebie uwagi.

 

Przykłady:

Zachowanie nastolatka było dość niepozorne – kto by pomyślał, że właśnie okradł kiosk.

Ten garnitur jest zbyt niepozorny, wybierz ciekawszy wzór.

Jamnik to niepozorny pies, który w obliczu zagrożenia potrafi wykazać się odwagą.

Komentarze