Jak piszemy: nieprawdomówny czy nie prawdomówny - razem czy osobno?

nieprawdomówny

Zależy od kontekstu

nie prawdomówny

Zależy od kontekstu

Pisownia zależy od kontekstu.

 

Reguła ortograficzna mówi, że partykułę „nie” z przymiotnikami w stopniu równym piszemy łącznie, co pokazuje zdanie, np.: Kasia jest nieprawdomówna.

Kiedy chcemy w zdaniu podkreślić przeciwieństwo, wtedy partykułę „nie” piszemy rozdzielnie, np.: Jesteś osobą nie prawdomówną, ale taką, która zawsze kłamie.

Komentarze