Jak piszemy: nieprzestrzeganie czy nie przestrzeganie - razem czy osobno?

nieprzestrzeganie

Zależy od kontekstu

nie przestrzeganie

Zależy od kontekstu

Pisownia zależy od kontekstu.

 

Reguła ortograficzna mówi, że partykułę „nie” z rzeczownikami piszemy łącznie, co pokazuje zdanie, np.: Nieprzestrzeganie regulaminu będzie wiązało się z konsekwencjami.

Kiedy chcemy w zdaniu podkreślić przeciwieństwo, wtedy partykułę „nie” piszemy rozdzielnie, np.: To było nie przestrzeganie, ale nieustanne łamanie zasad.

Komentarze