Jak piszemy: nieprzygotowani czy nie przygotowani – razem czy osobno

nieprzygotowani

Poprawna pisownia

nie przygotowani

Niepoprawna pisownia

Przymiotnik nieprzygotowani zapisujemy łącznie.

Nieprzygotowani to forma w 3 osobie liczby mnogiej pochodząca od przymiotnika nieprzygotowany i oznacza brak gotowości kogoś do czegoś lub zaniedbanie przez kogoś obowiązków.

Poprawny zapis nieprzygotowani to pisownia nierozłączna, ponieważ nie z przymiotnikami zawsze pisane jest łącznie.

Przykłady:

Uczniowie klasy VI a byli dziś nieprzygotowani do lekcji.
Widzowie byli nieprzygotowani na taki rozwój akcji.
Zgłoszenie nieprzygotowania to ratunek dla wielu uczniów.

Komentarze