Jak piszemy: nieraz czy nie raz – razem czy osobno?

nieraz

Zależy od kontekstu

nie raz

Zależy od kontekstu

Zależnie od kontekstu poprawne mogą być obie formy.

Nieraz, czyli wielokrotnie, często, niekiedy bądź czasem pisane łącznie, ponieważ mówi o tym następująca zasada: przed przysłówkami, które nie są pochodnymi przymiotników w znaczeniu często zapisujemy razem.

Przykłady:

Nieraz opowiadali mi jak dziadek przechytrzył złodzieja klejnotów.
Nieraz bywałem za granicą i wielu przyzwoitych ludzi spotkałem.

Natomiast nie raz używane jako przeciwstawienie zawsze zapisywane będzie oddzielnie.

UWAGA: W podanych przykładach obok kontekstu, ważny jest także akcent. W pierwszym przypadku zaakcentowane powinno być nie, zaś w drugim - raz.

Przykłady:

Nie raz, ale kilka razy zdarzyła mi się taka sytuacja.
Udało mu się nie raz, nie dwa, uniknąć nieszczęścia.

Komentarze