Jak piszemy: nieraz czy nie raz – razem czy osobno?

nieraz

Zależy od kontekstu

nie raz

Zależy od kontekstu

Zależnie od kontekstu poprawne mogą być obie formy.

Nieraz, czyli wielokrotnie, często, niekiedy bądź czasem, pisze się łącznie, ponieważ mówi o tym następująca zasada: przed przysłówkami, które nie są pochodnymi przymiotników w znaczeniu "często", zapisujemy razem.

 

Przykłady:

Nieraz opowiadali mi, jak dziadek przechytrzył złodzieja klejnotów.
Nieraz bywałem za granicą i wielu przyzwoitych ludzi spotkałem.

 

Natomiast "nie raz" używane jako przeciwstawienie zawsze należy zapisywać oddzielnie.

 

UWAGA: w podanych przykładach obok kontekstu ważny jest także akcent. W pierwszym przypadku pada ona na "nie", zaś w drugim - na "raz".

 

Przykłady:

Nie raz, ale kilka razy zdarzyła mi się taka sytuacja.
Udało mu się nie raz, nie dwa uniknąć nieszczęścia.

Komentarze