Jak piszemy: nierealne czy nie realne - razem czy osobno?

nierealne

Zależy od kontekstu

nie realne

Zależy od kontekstu

Pisownia zależy od kontekstu.

 

1. Reguła mówi, że partykułę "nie" z przymiotnikami w stopniu równym zapisujemy łącznie, np.: Twoje historie są nierealne.

2. Kiedy w zdaniu chcemy podkreślić przeciwieństwo, stosujemy pisownię rozłączną, np.: Wydarzenia w tej książce są nie realne, ale w pełni fikcyjne.

Komentarze