Jak piszemy: nieskromnie czy nie skromnie – razem czy osobno?

nieskromnie

Zależy od kontekstu

nie skromnie

Zależy od kontekstu

Pisowni zależy od kontekstu.

 

Reguła mówi, że partykułę „nie” z przysłówkami w stopniu równym zapisujemy łącznie, np.: Moim zdaniem zachowujesz się nieskromnie.

Kiedy w zdaniu chcemy podkreślić przeciwieństwo, cząstkę „nie” zapisujemy osobno, np.: W tym mieszkaniu jest nie skromnie, ale niesamowicie bogato.

Komentarze