Jak piszemy: niesłony czy nie słony - razem czy osobno?

niesłony

Zależy od kontekstu

nie słony

Zależy od kontekstu

Pisownia zależy od kontekstu.

 

Reguła ortograficzna mówi, że partykułę „nie” z przymiotnikami w stopniu równym piszemy łącznie, co pokazuje zdanie: To morze jest niesłone.

Kiedy w zdaniu chcemy podkreślić przeciwieństwo, partykułę „nie” z rzeczownikiem piszemy osobno, np.: Ta zupa jest nie słona, ale słodka.

Komentarze