Jak piszemy: niesłyszący czy nie słyszący - razem czy osobno?

niesłyszący

Poprawna pisownia

nie słyszący

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „niesłyszący”.

 

„Słyszący” jest imiesłowem przymiotnikowym czynnym. Zgodnie z regułą ortograficzną partykułę „nie” z imiesłowami przymiotnikowymi piszemy łącznie.

 

Przykłady:

Niesłyszący mężczyzna rozmawia z nami w języku migowym.

Niesłyszący piesek nie reaguje na moje polecenia.

Komentarze