Jak piszemy: niesmaczny czy nie smaczny - razem czy osobno?

niesmaczny

Zależy od kontekstu

nie smaczny

Zależy od kontekstu

Pisownia zależy od kontekstu.

 

Reguła ortograficzna mówi, że partykułę „nie” z przymiotnikami w stopniu równym piszemy łącznie, co pokazuje zdanie: Ten obiad jest niesmaczny.

Kiedy w zdaniu chcemy podkreślić przeciwieństwo, partykułę „nie” z przymiotnikiem piszemy osobno, np.: Ten obiad jest nie smaczny, ale przesolony.

Komentarze