Jak piszemy: niesportowy czy nie sportowy – razem czy osobno?

niesportowy

Zależy od kontekstu

nie sportowy

Zależy od kontekstu

Pisownia zależy od kontekstu.

 

Reguła ortograficzna mówi, że partykułę „nie” z przymiotnikami w stopniu równym piszemy łącznie, co pokazuje zdanie, np.: Twoje buty są niesportowe.

Kiedy chcemy w zdaniu podkreślić przeciwieństwo, wtedy partykułę „nie” piszemy rozdzielnie, np.: Ta klasa jest nie sportowa, lecz matematyczna.

Komentarze