Jak piszemy: niesprawny czy nie sprawny - razem czy osobno?

niesprawny

Zależy od kontekstu

nie sprawny

Zależy od kontekstu

Pisownia zależy od kontekstu

 

Reguła ortograficzna mówi, że „nie” z przymiotnikami w stopniu równym piszemy łącznie, np.: Mój brat urodził się jako niesprawny.

Z kolei gdy chcemy pokazać zaprzeczenie, partykułę „nie” piszemy oddzielnie, np.: On jest nie sprawny, ale niesamowicie wysportowany, dlatego doskonale radzi sobie w biegach długodystansowych.

Komentarze