Jak piszemy: niestosownie czy nie stosownie - razem czy osobno?

niestosownie

Zależy od kontekstu

nie stosownie

Zależy od kontekstu

W języku polskim występuje zarówno łączna, jak i rozłączna pisownia wyrazu "niestosownie". Zależy ona jednak od kontekstu wypowiedzi. 

 

“Niestosownie” to antonim przysłówka “stosownie”. Określa on czynności, działania, zachowania, które nie są odpowiednie do danej sytuacji, okoliczności, okazji. 

“Niestosownie” jest przysłówkiem odprzymiotnikowym w stopniu równym - pochodzi od przymiotnika “niestosowny”.  Zgodnie z zasadą pisowni języka polskiego partykułę “nie” z przysłówkami odprzymiotnikowymi w stopniu równym piszemy łącznie. 

 

Przykłady: 

Zachował się niestosownie, wyśmiewając szyderczo opinię rozmówcy. 

Zdjęcie niestosownie ubranej gwiazdy rocka znalazło się we wszystkich serwisach plotkarskich. 

 

Wyjątkowo, przysłówek “niestosownie” zapisujemy oddzielnie, kiedy partykuła “nie” wprowadza w zdaniu przeciwstawienie. 

 

Przykłady: 

Zachował się nie stosownie, a wbrew wszelkim konwenansom. 

Ubrała się nie stosownie, ale wbrew regułom firmowego dress code’u. 

 

UWAGA, partykułę przeczącą nie piszemy oddzielnie także z przysłówkami odprzymiotnikowymi w stopniu wyższym (np. nie stosowniej) i najwyższym (np. nie najstosowniej) oraz z przysłówkami, które nie pochodzą od przymiotników. 

Komentarze