Jak piszemy: nieszczęście czy nie szczęście - razem czy osobno?

nieszczęście

Zależy od kontekstu

nie szczęście

Zależy od kontekstu

Pisownia zależy od kontekstu,

 

Reguła ortograficzna mówi, że partykułę „nie” z rzeczownikami piszemy łącznie, co pokazuje zdanie: Spotkało nas duże nieszczęście.

Kiedy w zdaniu chcemy podkreślić przeciwieństwo, partykułę „nie” z rzeczownikiem piszemy osobno, np.: To jest nie szczęście, ale ogromny pech.

Komentarze