Jak piszemy: nietakt czy nie takt - razem czy osobno?

nietakt

Poprawna pisownia

nie takt

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis to "nietakt".

 

"Nietakt" to rzeczownik oznaczający niestosowe zachowanie, zły postępek.

Poprawną formą jest zapis łączny, gdyż wszystkie rzeczowniki piszemy łącznie z słowem "nie". Wyjątkiem są wyraźne przeciwstawienia.

 

Przykłady: 

Popełnił nietakt i nie wiedział jak to naprawić.

Nietakt już dawno jej wybaczył, ale nie mógł pogodzić się z tym, że kłamała.

To był nietakt, na który nie miał wpływu.

Komentarze

~ Kubus 91
9/3/22, 3:49 PM
Dzieki za pomoc!