Jak piszemy: nieubezpieczony czy nie ubezpieczony – razem czy osobno?

nieubezpieczony

Poprawna pisownia

nie ubezpieczony

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „nieubezpieczony”.

 

Partykułę „nie” piszemy łącznie z imiesłowami przymiotnikowymi czynnymi i biernymi. „Ubezpieczony” jest imiesłowem przymiotnikowym biernym.

 

Przykłady:

Twój dom jest nieubezpieczony od pożaru.

Maja była nieubezpieczona i nie dostała odszkodowania po wypadku samochodowym.

Komentarze