Jak piszemy: nieuczesana czy nie uczesana – razem czy osobno?

nieuczesana

Poprawna pisownia

nie uczesana

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to: „nieuczesana”.

 

Partykułę „nie” piszemy łącznie z imiesłowami przymiotnikowymi biernymi, np. niemyty, niekochana, nieubrana. Wyraz „uczesana” to imiesłów przymiotnikowy bierny.

 

Przykłady użycia:

Staram się zawsze dbać o włosy, nie lubię być nieuczesana.

Jesteś wciąż nieubrana i nieuczesana, a zaraz musimy wychodzić.

Komentarze