Jak piszemy: nieufnie czy nie ufnie – razem czy osobno?

nieufnie

Poprawna pisownia

nie ufnie

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "nieufnie".

"Nieufnie" to przysłówek utworzony od przymiotnika ufny. Jego pisownię warunkuje zasada, która mówi, że cząstkę nie z przysłówkami utworzonymi od przymiotników zapisujemy łącznie.

Przykłady użycia:

Traktuję jego słowa nieufnie.

Część ludzi podchodzi nieufnie do nowych technologii.

Komentarze