Jak piszemy: nieuszkodzony czy nie uszkodzony - razem czy osobno?

nieuszkodzony

Zależy od kontekstu

nie uszkodzony

Zależy od kontekstu

W języku polskim obowiązuje zarówno łączna, jak i oddzielna pisownia wyrazu "nieuszkodzony", ale zależy ona od kontekstu wypowiedzi.

 

Wyraz “nieuszkodzony” to antonim przymiotnika “uszkodzony”. Określa coś, co działa dobrze, jest niezniszczone, sprawne. 

“Nieuszkodzony” jest przymiotnikiem w stopniu równym. Zgodnie z zasadą pisowni języka polskiego partykułę “nie” z przymiotnikami w stopniu równym piszemy łącznie. 

 

Przykłady: 

Sprzedam nieuszkodzony i prawie nieużywany rower. 

Nieuszkodzony samochód będzie miał większą wartość niż pojazd wymagający naprawy. 

Archeolodzy odkryli nieuszkodzony szkielet neandertalczyka. 

 

Wyraz “nieuszkodzony” piszemy oddzielnie (“nie uszkodzony”), kiedy partykuła “nie” wprowadza w zdaniu przeciwstawienie. 

 

Przykłady: 

Samolot jest nie uszkodzony, a gotowy do lotu. 

Pomimo niskiej ceny, komputer okazał się nie uszkodzony, ale całkiem sprawny.  

Komentarze