Jak piszemy: nieuwaga czy nie uwaga - razem czy osobno?

nieuwaga

Zależy od kontekstu

nie uwaga

Zależy od kontekstu

Pisownia zależy od kontekstu.

 

Reguła ortograficzna mówi, że partykułę „nie” z rzeczownikami piszemy łącznie, co pokazuje zdanie, np.: Przez swoją nieuwagę zbiłeś ulubiony wazon mamy.

Kiedy chcemy w zdaniu podkreślić przeciwieństwo, wtedy partykułę „nie” piszemy rozdzielnie, np.: Dostałem nie uwagę, ale pochwałę.

Komentarze