Jak piszemy: nieuzupełnione czy nie uzupełnione - razem czy osobno?

nieuzupełnione

Zależy od kontekstu

nie uzupełnione

Zależy od kontekstu

Pisownia zależy od kontekstu.

 

Reguła ortograficzna mówi, że partykułę „nie” z przymiotnikami w stopniu równym piszemy łącznie, co pokazuje zdanie, np.: Dostałeś jedynkę za nieuzupełnione ćwiczenia.

Kiedy chcemy w zdaniu podkreślić przeciwieństwo, wtedy partykułę „nie” piszemy rozdzielnie, np.: Te tabelki są nie uzupełnione, ale puste.

Komentarze

~ Dorota
2/21/23, 9:27 AM
Tak.