Jak piszemy: niewykonanie czy nie wykonanie - razem czy osobno?

niewykonanie

Poprawna pisownia

nie wykonanie

Niepoprawna pisownia

Wyraz "niewykonanie" powinniśmy zapisywać łącznie.

 

Jest to rzeczownik odczasownikowy (od nie wykonać), a partykułę nie z rzeczownikami zawsze zapisujemy łącznie.

 

Przykłady:

Za niewykonanie zadania grozi mi słabsza ocena z zachowania.

To się nazywa niewykonanie swoich obowiązków!

Niewykonanie trzeciego utworu wiąże się z dyskwalifikacją.

Komentarze