Jak piszemy: niewymienne czy nie wymienne - razem czy osobno?

niewymienne

Zależy od kontekstu

nie wymienne

Zależy od kontekstu

Pisownia zależy od kontekstu.

 

Reguła ortograficzna mówi, że partykułę „nie” z przymiotnikami w stopniu równym piszemy łącznie, co pokazuje zdanie, np.: Te baterie są niewymienne.

Kiedy chcemy w zdaniu podkreślić przeciwieństwo, wtedy partykułę „nie” piszemy rozdzielnie, np.: Te elementy są nie wymienne, ale przytwierdzone na stałe.

Komentarze

~ Karol
2/6/23, 2:00 PM
Ok