Jak piszemy: niezadbany czy nie zadbany - razem czy osobno?

niezadbany

Zależy od kontekstu

nie zadbany

Zależy od kontekstu

W języku polskim obowiązuje zarówno łączna, jak i oddzielna pisownia wyrazu "niezadbany", ale zależy ona od kontekstu wypowiedzi. 

 

“Niezadbany” to antonim przymiotnika “zadbany”. Stosujemy go na określenie kogoś lub czegoś o złym stanie, wyglądzie wynikającym z zaniedbania, braku opieki, pielęgnacji. 

“Niezadbany” jest przymiotnikiem w stopniu równym.  Zgodnie z zasadą pisowni języka polskiego partykułę “nie” z przymiotnikami w stopniu równym piszemy łącznie. 

 

Przykłady: 

Nasz pies był bardzo niezadbany, gdy wzięliśmy go ze schroniska

Niezadbany budynek ratusza szpeci turystyczne centrum miasta. 

 

UWAGA, w języku polskim częściej możemy się spotkać z synonimem przymiotnika "niezadbany":  "zaniedbany". 

 

Przymiotnik “niezadbany” piszemy oddzielnie ("nie zadbany"), kiedy partykuła “nie” wprowadza w zdaniu przeciwstawienie. 

 

Przykłady: 

Wbrew temu, co napisano w ogłoszeniu, apartament był nie zadbany, a bardzo zniszczony. 

Jego wygląd był nie zadbany, ale mizerny i nieatrakcyjny. 

Komentarze