Jak piszemy: niezainteresowany czy nie zainteresowany - razem czy osobno?

niezainteresowany

Zależy od kontekstu

nie zainteresowany

Zależy od kontekstu

Pisownia zależy od kontekstu.

 

Reguła ortograficzna mówi, że partykułę „nie” z przymiotnikami w stopniu równym piszemy łącznie, co pokazuje zdanie, np.: Hania jest niezainteresowana tematem lekcji.

Kiedy chcemy w zdaniu podkreślić przeciwieństwo, wtedy partykułę „nie” piszemy rozdzielnie, np.: Jesteś nie zainteresowany, ale całkiem znudzony naszą rozmową.

Komentarze