Jak piszemy: niezapłacone czy nie zapłacone – razem czy osobno?

niezapłacone

Poprawna pisownia

nie zapłacone

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „niezapłacone”.

 

Partykułę „nie” piszemy łącznie z imiesłowami przymiotnikowymi czynnymi i biernymi. „Zapłacone” jest imiesłowem przymiotnikowym biernym.

 

Przykłady:

Ten rachunek jest jeszcze niezapłacony.

Przez niezapłacone rachunki odcięto nam prąd w mieszkaniu.

Komentarze