Jak piszemy: niezaznaczone czy nie zaznaczone – razem czy osobno?

niezaznaczone

Zależy od kontekstu

nie zaznaczone

Zależy od kontekstu

Pisownia zależy od kontekstu.

 

Reguła mówi, że partykułę „nie” z imiesłowami przymiotnikowymi biernymi zapisujemy łącznie, np.: Masz niezaznaczone odpowiedzi w tym ćwiczeniu.

Kiedy w zdaniu chcemy podkreślić przeciwieństwo, wtedy możemy zastosować rozłączną pisownię, np.: To jest nie zaznaczone, lecz niechlujnie pomazane.

 

Komentarze