Jak piszemy: niezbyt czy nie zbyt – razem czy osobno?

niezbyt

Poprawna pisownia

nie zbyt

Niepoprawna pisownia

Poprawnym zapisem jest pisownia łączna.

 

Niezbyt, czyli w małym stopniu, trochę, nie bardzo, nieznacznie, mało.

"Niezbyt" jest wyjątkiem w pisowni, który trzeba zapamiętać.

Partykułę nie jako wykładnik zaprzeczenia piszemy rozdzielnie przed przysłówkami niepochodzącymi od przymiotników, np.: nie bardzo, nie całkiem; ale wyjątkiem są: niebawem, niezbyt.

 

Przykłady:
Niezbyt obiecująco to wygląda.
Niezbyt dobrze się czuję.
Mam niezbyt dobre przeczucia.

Komentarze