Jak piszemy: niezgoda czy nie zgoda - razem czy osobno?

niezgoda

Zależy od kontekstu

nie zgoda

Zależy od kontekstu

Pisownia zależy od kontekstu.

 

Reguła ortograficzna mówi, że partykułę „nie” z rzeczownikami piszemy łącznie, co pokazuje zdanie, np.: Zgoda buduje, niezgoda rujnuje.

Kiedy chcemy w zdaniu podkreślić przeciwieństwo, wtedy partykułę „nie” piszemy rozdzielnie, np.: Między wami panuje nie zgoda, ale ciągły konflikt.

Komentarze

~ agnieszka
3/17/22, 6:46 PM
nie rozumiem
~ sedup
1/26/21, 7:18 AM
lol nie ozumiem