Jak piszemy: niezgodna czy nie zgodna – razem czy osobno?

niezgodna

Poprawna pisownia

nie zgodna

Niepoprawna pisownia

Wyrażenie niezgodna zapisujemy łącznie.

Niezgodna to określenie nieustępliwości, skłonności do kłótni lub czegoś, co jest wynikiem braku zgody.

Poprawnym zapisem jest pisownia łączna, która wynika z zasady mówiącej, że nie z przymiotnikami zawsze piszemy łącznie.

Przykłady:

Ocena, którą otrzymałam, była niezgoda z tą, którą nauczyciel wpisał do dziennika.
Prowadzona działalność okazała się być niezgodna z prawem.
Oficjalna decyzja była niezgodna z wcześniejszymi postanowieniami.

Komentarze