Jak piszemy: nieźle czy nie źle - razem czy osobno?

nieźle

Poprawna pisownia

nie źle

Niepoprawna pisownia

Przysłówek "nieźle" zapisujemy łącznie z partykułą "nie".

 

"Nieźle" oznacza, że coś zostało wykonane w wystarczającym stopniu, słusznie i zgodnie z obowiązującymi zasadami. Co więcej, działanie to przyniosło pozytywne skutki.

Zasada głosi, że "nie" z przysłówkami odprzymiotnikowymi występującymi w stopniu równym zapisujemy łącznie. Stopień wyższy i najwyższy przysłówka "nieźle" zostanie już zapisany rozłącznie – "nie gorzej" i "nie najgorzej".

 

Przykłady:

Anna była całkiem nieźle przygotowana do tego egzaminu.

Jak poszły pierwsze zajęcia? – Myślę, że wypadłam nieźle.

Nieźle ci idzie, próbuj dalej.

Komentarze

~ gabriel123
1/9/21, 6:33 PM
to już wiem
~ dev
3/10/20, 4:04 PM
To nie do końca prawda. Jeśli jest to przysłówek, to istotnie piszemy to razem: "Było nieźle". Jednakże może to wcale nie być przysłówek, może to być zaprzeczenie przymiotnika, a wtedy piszemy to oddzielnie: "Zrób to dobrze a nie źle". Tak więc "nieźle" i "nie źle" to dwie zupełnie inne rzeczy i nie wolno ich mylić.