Jak piszemy: nieznajomość czy nie znajomość - razem czy osobno?

nieznajomość

Zależy od kontekstu

nie znajomość

Zależy od kontekstu

Pisownia zależy od kontekstu,

 

Reguła ortograficzna mówi, że partykułę „nie” z rzeczownikami piszemy łącznie, co pokazuje zdanie: Nieznajomość reguł ortograficznych obniża twoje oceny z wypracowań.

Kiedy w zdaniu chcemy podkreślić przeciwieństwo, partykułę „nie” z rzeczownikiem piszemy osobno, np.: To jest nie znajomość, ale długoletnia już przyjaźń.

Komentarze