Jak piszemy: niezrealizowane czy nie zrealizowane – razem czy osobno?

niezrealizowane

Poprawna pisownia

nie zrealizowane

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „niezrealizowane”.

 

Z imiesłowami przymiotnikowymi („niezrealizowane” to imiesłów przymiotnikowy bierny) partykułę „nie” pisze się razem.

 

Przykłady użycia:
Twoje niezrealizowane obietnice dowodzą, że nie można ci ufać.
Firma została zlikwidowana, a jej niezrealizowane inwestycje przejęło inne przedsiębiorstwo.

Komentarze