Jak piszemy: niezrobione czy nie zrobione - razem czy osobno?

niezrobione

Poprawna pisownia

nie zrobione

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „niezrobione”.

 

Zgodnie z uchwałą Rady Języka Polskiego z 9 grudnia 1997 roku partykułę „nie” piszemy łącznie ze wszystkimi imiesłowami przymiotnikowymi i przysłówkowymi (pisownia rozdzielna jest dopuszczalna w przypadku imiesłowów w użyciu czasownikowym, lecz coraz rzadziej spotykana i nastręcza więcej trudności).

 

Przykłady:

Za niezrobione zadanie dostaniesz jedynkę.

Budują nowe bloki, a drogi nadal niezrobione.

Komentarze

~ Paweł
1/31/22, 3:56 AM
Zęby można połamać na polszczyźnie, dlaczego "niezrobione" piszemy łącznie a "nie odwrócone" rozłącznie?