Jak piszemy: niezrobione czy nie zrobione - razem czy osobno?

niezrobione

Poprawna pisownia

nie zrobione

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „niezrobione”.

 

Zgodnie z uchwałą Rady Języka Polskiego z 9 grudnia 1997 roku partykułę „nie” piszemy łącznie ze wszystkimi imiesłowami przymiotnikowymi i przysłówkowymi (pisownia rozdzielna jest dopuszczalna w przypadku imiesłowów w użyciu czasownikowym, lecz coraz rzadziej spotykana i nastręcza więcej trudności).

 

Przykłady:

Za niezrobione zadanie dostaniesz jedynkę.

Budują nowe bloki, a drogi nadal niezrobione.

Komentarze