Jak piszemy: niezwiązany czy nie związany – razem czy osobno?

niezwiązany

Zależy od kontekstu

nie związany

Zależy od kontekstu

Pisownia zależy od kontekstu.

 

Reguła ortograficzna mówi, że partykułę „nie” z przymiotnikami w stopniu równym piszemy łącznie, co pokazuje zdanie, np.: Porwany mężczyzna miał niezwiązane ręce.

Kiedy chcemy w zdaniu podkreślić przeciwieństwo, wtedy partykułę „nie” piszemy rozdzielnie, np.: Jesteś nie związany, ale wolny.

Komentarze