Jak piszemy: niezwłocznie czy nie zwłocznie - razem czy osobno?

niezwłocznie

Poprawna pisownia

nie zwłocznie

Niepoprawna pisownia

Przysłówek "niezwłocznie" powinniśmy zapisywać łącznie.

 

Zasada głosi, że partykułę nie z przysłówkami zapisujemy łącznie. We współczesnej polszczyźnie nie funkcjonuje już co prawda wyraz "zwłoczny/zwłocznie", choć Słownik języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego podaje, że dawnej oznaczał on coś zwlekającego, opóźniającego. Idąc tym tropem, możemy to przyjąć za uzasadnienie pisowni przysłówka niezwłocznie.

 

Przykłady:

Wyślij mi proszę wiadomość przypominającą, a ja niezwłocznie ci odpiszę.

Zadzwoń niezwłocznie do sekretarki dyrektora Teatru Wielkiego.

Prezydent niezwłocznie udał się do Gabinetu Owalnego.

Komentarze