Jak piszemy: niuanze czy niuanse

niuanse

Poprawna pisownia

niuanze

Niepoprawna pisownia

Poprawną formą są niuanse.

Niuanse to liczba mnoga pochodząca od rzeczownika niuans, czyli drobna, subtelna, delikatna, ledwie zauważalna różnica lub zmiana.

Poprawny zapis to ten z użyciem s. Wszystkie wyrazy zakończone na -ans (-anse, -ansy, itd.) zawsze będą zapisywane przez s. Ponadto niuans pochodzi od francuskiego nuance (pol. bardzo niewielka różnica, nieznaczna zmiana), które wymawiane jest jako niuans. Oznacza to, że polszczyzna uprościła francuską postać i przejęła pierwotne znaczenie.

Przykłady:

Nie będziemy sprzeczać się o niuanse.
Te drobne niuanse techniczne spowodowały, że kontrakt nie został podpisany.
Informatycy wyczuleni na niuanse nowych systemów komputerowych.

Komentarze