Jak piszemy: Nobel czy nobel?

Nobel

Poprawna pisownia

nobel

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „Nobel” .

Jednowyrazowe nazwy nagród piszemy z zasady wielką literą, np. Nobel, Oscar, Cezar, Nike.

Nobel to prestiżowa nagroda przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, literatury oraz działalności na rzecz pokoju.

Przykłady użycia:
Otrzymał Nobla za całokształt twórczości literackiej.
Nigdy nawet nie marzyła, że dostanie pokojowego Nobla.

Komentarze