Jak piszemy: nowonarodzony czy nowo narodzony – razem czy osobno?

nowonarodzony

Poprawna pisownia

nowo narodzony

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „nowonarodzony”.

 

Słowo składa się z dwóch członów. „Narodzony” zawiera główne znaczenie, natomiast „nowo” je dookreśla. Reguła ortograficzna mówi, że takie złożenia – nazwane przymiotnikami złożonymi – zapisujemy łącznie.

 

Przykłady:

W tej sali leżą nowonarodzone dzieci.

Nowonarodzone dziecko zostało od razu zbadane przez lekarza.

Komentarze