Jak piszemy: nowonarodzony czy nowo narodzony – razem czy osobno?

nowonarodzony

Zależy od kontekstu

nowo narodzony

Zależy od kontekstu

Wyrażenia, w których pierwszy człon to przysłówek, a drugi to imiesłów odmienny lub przymiotnik określany przez ten przysłówek, są zestawieniami i pisze się je rozdzielnie, np. nowo narodzone dziecko.

Jednak należy pamiętać, że niektóre wyrażenia tego typu niejako scaliły się i są traktowane jako jeden wyraz. Wówczas składniki tych połączeń nie wykazują doraźnej cechy obiektu, do którego się odnoszą, lecz (czesem zmieniając znaczenie) stanowią o jego trwałej właściwości, np. nowonarodzone Dziecię (Jezus). 

 

Przykłady:

W tej sali leżą nowo narodzone dzieci.

W szopce dostrzegłam piękną figurkę nowonarodzonego Dzięciątka Jezus.

Komentarze

~ Admin
12/4/20, 1:09 PM
Do BS: dziękujemy za tę uwagę, wyjaśnienie powyższej wątpliwości zostało już zmienione. Pozdrawiamy serdecznie!
~ BS
12/4/20, 12:45 PM
PWN mówi co innego https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/nowo-narodzony-a-nowonarodzony;5756.html