Jak piszemy: nuty czy nóty?

nuty

Poprawna pisownia

nóty

Niepoprawna pisownia

Wyraz “nuty” piszemy z użyciem litery “u”. 

 

Nuty - forma dopełniacza liczby pojedynczej oraz mianownika, biernika i wołacza liczby mnogiej rzeczownika “nuta”. Zgodnie z definicją Wielkiego słownika języka polskiego "nuta" oznacza: '1. znak graficzny określający wysokość, czas brzmienia i wartość rytmiczną dźwięku; 2. charakterystyczny element, który da się rozpoznać jako składnik pewnej całości; 3. (pot.) utwór muzyczny'. 

Wyraz "nuty" stosujemy natomiast na określenie ‘1. symbolicznego języka umożliwiającego zapisanie dźwięków utworu muzycznego w formie graficznej; 2. ręcznego lub drukowanego zapisu dźwięków utworu muzycznego’. 

Wyraz “nuty” pierwotnie pisano z użyciem litery ó. Z czasem jednak ó zostało zastąpione przez u i obecnie poprawna forma wyrazu to “nuty”.   

 

Przykłady: 

Każdy profesjonalny muzyk powinien umieć czytać nuty. 

Półnuta trwa ½ nuty. 

Mówi się, że muzyk patrząc na nuty, słyszy muzykę. 

Komentarze